All pages now use Unicode (UTF-8) fonts: Please click here for help on using Unicode fonts.

Swedish Tongue Twisters
tungvrickare

1st International Collection of Tongue Twisters
www.tongue-twister.net/sv.htm © 1996-2018 by Mr.Twister

Please click on the number above the tongue twister for a rough translation;
You can use this form to submit a new tongue twister.

1

Sju skönsjungande sjuksköterskor skötte sjuttiosju sjösjuka sjömän på skeppet "Shanghai".

2

Barbros bror badade bara i Barsebäck.

3

Pappa hänger upp hinkar i taket.

4

Ett pepparkorn i en kopparpanna,
två pepparkorn i en kopparpanna,
tre pepparkorn i en kopparpanna,
fyra ..., fem ..., sex ..., sju ..., åtta ..., nio ....

5

Packa pappas kappsäck med åtta pepparkorn.

6

Sju sjösjukliga sjömän sköttes av sjutton sköna sjuksköterskor.

7

Droskkusken Max kuskar med fuxar och fuskar med droskkusktaxan.

8

Ställ stället i ställ-stället i stallet istället.

9

Knut satt vid en knut och knöt en knut.
När Knut knutit knuten var knuten knuten.

10

Ö, ö,
Hö ö,
Hö ös mö.

11

Had' dom int' i Haddom, så har dom väl i Hardom.

from the Swedish-speaking region of Östra Nyland in Finland

12

Flyg, fula fluga, flyg, (över Ålands hav)! Och den fula flugan flög.

from the Swedish-speaking parts of Finland

13

Sju sjösjuka sjömän sköttes av sjuttisju sköna sjuksköterskor på det sjunkande skeppet Shanghai.

14

Farfar, får får får?
Nej, får får inte får, får får lamm.

15

Cecilia cyklade genom centrala Cypern efter cigaretter och citroner.

16

I åa ä e ö å i öa ä e å.

17

Sju sköna sjösjuka sjuksköterskor på skeppet Shanghai.

18

Sex vaxade laxar i en vaxad laxask

19

Sju sjösjuka sjömän på skeppet Shanghai, sköljde sju skjortor i sjön.

20

Sex laxar i en lackask

21

Kvistfritt kvastskaft, kvistfritt kvastskaft, kvistfritt kvastskaft, ...

22

Sju sjuka sjuksköterskor tvättade sina skitiga stjärtar i rosa champagne.

23

Droskkusken Max kuskar med fuxar och fuskar med droskkusktaxan.

If you can say this sentence you are allowed to have another beer!

24

Dessa dagar kan man inte kalla kalla, de borde heta heta.

25

Visst måste Mats sitta sist.

26

Sotaren Selma samlar semlor. Se så många semlor Selma samlat.

27

Jag såg en såg och vart jag såg så såg jag bara såg vid såg.

28

Herbstskts

Herbst-sk-t-s are the morfems of the word. Herbst- is a surname. -sk- could be approximated to the english "-ish". -t- marks the gender neutrum. -s marks the case genitive.

29

Den gröna hönan gröpte gröt. Grön blev grunkans gröööööööt.

30

Att få en väska att växa av vätska är svårt.

31

Sex laxar i en lax ask.

32

Flug fula fluga och den fula flugan flög.

33

E' de' de' de' e'? Jia, de' e' de' de' e'!

Southern Swedisch dialect

34

Ställ stoet i stallet i Stöllet istället din stolle !

35

Som ”Frukt och Grönt” men med större mellanrum mellan Frukt och och och och och Grönt!

36

Di å dodi di do di

Swedish from Finnland (finlandssvenska)

37

En stursk struts krubbade kruska på ett kvistfritt kvastskaft.

38

Ha to he to he ha ja he he

Ostrobothnian dialect from the village Munsala

39

Typiskt västkustsk köksväxt

40

Västsvensk tidningsdistribution

name of a company

41

Ha o he ho?
He ha o he.

from Malax, Finland

42

Ta ti tu tå.

from Malax, Finland

43

Sju sjuksköterskor skötte sju sjösjuka sjömen på skeppet Shangai.

44

Har herrarna här hört hur Hanssons halta höna har hickat hela hösten.

45

- Känner du Hans Mohr?
- Ja. Hans far var Hans Mohr.
- Var hans mor hans far?
- Ja. Hans Mohr var hans far.

Rough Translations

 1. up Seven beautifully singing nurses took care of seven sea-sick seamen on the ship "Shanghai".
 2. up Barbra's brother only bathes in Barback.
 3. up Father is hanging buckets from the ceiling.
 4. up One peppercorn in a copper pan, two pepperkorns in a copper pan, two pepperkorns in a copper pan, ...
 5. up Pack Daddy's portmanteau with eight peppercorns.
 6. up Seven seasick seamen were nursed by seventeen beautiful nurses. German: Sieben seekranke Seemänner wurden von siebzehn schönen Krankenschwestern gepflegt.
 7. up Horse cab driver Max is driving with chestnut horses and is cheating with the cab fee.
 8. up Put the rack in the rack-stand in the stable instead.
 9. up Knut was sitting in a corner and tying a knot. When Knut had tied the knot the knot was tied. French: Knut était assis dans un coin faisant un noeud. Quand Knut avait fait le noeud, le noeud était fait.
 10. up Island, island, Grassy island, Grassy island's bride.
 11. up If they didn't have in Haddom, they'll sure have in Hardom.
 12. up Fly, ugly fly, fly! (over the sea of Åland)! And the ugly fly flew.
 13. up Seven sea-sick seamen are been nursed by 77 beautiful nurses on the sinking ship "Shanghai".
 14. up Grandfather, do sheep have sheep? No sheep don't have sheep, sheep have lambs. German: Großvater, bekommen Schafe Schafe? Nein, Schafe bekommen keine Schafe, Schafe bekommen Lämmer.
 15. up Cecilia rode a bicycle through Cypern after having a cigarette and a lemon.
 16. up In the stream there is an island and in the island there is a stream. (å = stream, ö = island)
 17. up Seven beautiful seasick nurses are shipping on the "Shanghai".
 18. up Six waxed salmons in a waxed salmon box
 19. up Seven seasick seamen on the ship "Shanghai" washed seven shirts in the sea.
 20. up Six salmons in a small laquered wooden box
 21. up A broomstick free of knags
 22. up Seven sick nurses washed their dirty behinds in pink champagne.
 23. up Horse cab driver Max is driving with chestnuts (horses) and is cheating with the cab fee.
 24. up These days can't be called cold, they should be called hot.
 25. up Of course Mats is the one who has to sit in the back.
 26. up Selma the chimney sweep collects buns. See so many buns Selma has collected.
 27. up I saw a saw and where I saw (it) there was only a saw by a saw.
 28. up 8 consonants in a row
 29. up The green hen scooped porridge. Green became the thing’s pooooooorridge.
 30. up To make a bag to grow of liquid is hard.
 31. up Six salmons in a salmon box.
 32. up Fly ugly fly and the ugly fly flew.
 33. up Is that what it is? Yes, that is what it is!
 34. up Put the mare in the stable in Stöllet (a village in western Sweden) instead you nut!
 35. up Like ” Fruit and Vegetables” but with bigger spaces between Fruit and and and and and Vegetables!
 36. up (Lady) Di and Dodi they died.
 37. up A saucy ostrich munched boiled seeds on a twigless broomstick.
 38. up Did you? I did so too.
 39. up typical west-coast plant used for cooking
 40. up West Swedish Newspaper Distribution
 41. up Has she? She has.
 42. up You take them then.
 43. up Seven nurses took care of seven seasick sea-men on the ship Shanghai.
 44. up Have you gentlemen here heard how Hansson's limping hen has been hiccupping the whole autumn
 45. up - Do you know Hans Mohr?
  - Yes. His father was Hans Mohr.
  - Was his mother his father?
  - Yes. Hans Mohr was his father.

Tack

Martiene, Erik Amkoff, Bodil Andersson, Stefan Bäckman, Alice Barkman, Carl Birgersson, Tobias Bodin, Mattias Davidsson, Tim DiLauro, Per Ericsson, Kerstin Fahl, Jonatan Freilich, Esa Gallegos, Fredric Haglund, Leila Holm, Adrian Houser, Birgit J., Lasse Johansson, Kristofer Kåring, Karl Karlsson, Martin Karlsson, Rickard Karlsson, Simone Kornfeld, Alexander Krischnig, Joakim Larsson, Lotta Lindeberg, Panu Mäkinen, Andreas Nilsson, Sandra Norrman, Bo Pettersson, Gerd Podehl, Andrej Rados, H Rönngren, Eva Sandberg, Leonard Sandin, Sascha Schwarz, Magnus Sköld, Stig Stenholm, Stig Thulin, Valtteri Virtanen, Anne Vuorihuhta, Mathias Walldén, Frank Wegmann, Patrick Zein

Links

Ethnologue, Languages of the World: Swedish


[ Send a new tongue twister | Return to Index | Top of page ]


Bookmark this Page with

del.icio.us del.icio.us  |  Digg Digg  |  Facebook Facebook  |  Newsvine Newsvine

NowPublic NowPublic  |  Reddit Reddit  |  Stumbleupon Stumbleupon  |  my bookmarks my bookmarks

Compilation © 1996-2018 by Mr.Twister

http://www.tongue-twister.net/sv.htm was last updated on 2018-06-15.